TZA beleeflocatie

Doe mee!

De community voor professionals en studenten

Deelnemen kan op verschillende manieren en is interessant voor een gemeente, zorginstelling of ontwikkelaar van technologie. Hieronder vertellen wij je meer over de mogelijkheden voor jou als partner, klant of leverancier.

Word lid

Met wie werken we samen?

Zorg- en welzijnsorganisaties

Zorg- en welzijnsorganisaties voor mensen met een beperking, jongeren, ouderenzorg en leveranciers van zorgtechnologie en domotica sluiten zich aan bij de TZA om kennis te delen en de implementatie van zorgtechnologie te versnellen.

Onderzoeks- en instellingen

De student van nu is de (zorg)professional van de toekomst. Via masterclasses, onze bijdrage aan opleidingsprogramma’s en de online module zijn jaarlijks honderden studenten en docenten op de hoogte van ontwikkelingen in zorgtechnologie en door het uitvoeren van praktijkgericht onderzoek.

Gemeenten en overheden

Het toegankelijk en bereikbaar houden van zorg voor inwoners is een steeds groter aandachtspunt voor gemeenten en overheden. De TZA geeft voorlichting en verzorgt trainingen aan consulenten en… professionals binnen WMO en sociaal domein om bekend te raken met zorgtechnologie. Op deze manier kunnen overheden samen met inwoners en mantelzorgers kijken naar de juiste technologie thuis.

Professionals

Via themamiddagen, de online modules, strategische sessies en bijeenkomsten bij partners bereiken we jaarlijks duizenden professionals in de regio.

Meedoen kan op verschillende manieren

Lid van TZA

Lid

Als je lid bent van de TZA, bepaal je samen met andere leden de koers van de TZA. In de Kenniskring zijn diverse groepen actief rond thema’s als dementie, jeugd, ggz, en veiligheid. Samen bekijken we welke ontwikkelingen nodig zijn. Van opleidingen tot de aanschaf van producten die in de ProbeerService komen. We organiseren kennissessies en bijeenkomsten op locatie.

Leverancier van TZA

Leverancier

Als leverancier kun je jouw producten presenteren in het Appartement en/of via de mobiele ProbeerService. Wij ontvangen en bezoeken professionals, studenten en andere groepen. Daarbij worden de producten gedemonstreerd. Deze producten blijven jouw eigendom. Verder wordt de naam en het logo van je organisatie op de website  geplaatst.

Kennispartner van TZA

Kennispartner

Herken je je in de visie en missie van de Technologie & Zorg Academie en wil je met ons samenwerken? Door kennispartner te worden, steunen we elkaar bij het bereiken van onze doelstellingen.

Living Lab klant TZA

Living Lab klant

e TZA beschikt over een state-of-the-art Living Lab omgeving waarin zorgproducten en eHealth kunnen worden getest op gebruiksvriendelijkheid en gebruikservaring. De TZA heeft goede relaties met zorginstellingen in de regio, waardoor het mogelijk is om te testen met een specifieke groep (ouderen, jongeren, mensen met een beperking).