Save the Date Proeverij TZA Drenthe en TZA Groningen
Terug naar overzicht

Save the Date Proeverij TZA Drenthe en TZA Groningen

03 maa

13:00 uur

Groningen

Blijf op de hoogte van de evenementen uit jouw regio

Kenniskring Academie TZA Drenthe-Groningen

Regio Groningen

Kenniskring Academie TZA Drenthe-Groningen

Voor kennisdeling, inspiratie en innovatie is er de Kenniskring: een uitwisseling tussen professionals van de aangesloten partners en leden uit het onderwijs, zorg & welzijn en overheid. Vanuit de Kenniskring worden gezamenlijke projecten en thema’s onderzocht en uitgevoerd. Neemt je organisatie nog geen deel aan de kenniskring? Neem contact met ons op!

Kenniskring LivingLab TZA Groningen

Regio Groningen

Kenniskring LivingLab TZA Groningen

Voor kennisdeling, inspiratie en innovatie is er de Kenniskring: een uitwisseling tussen professionals van de aangesloten partners en leden uit het onderwijs, zorg & welzijn en overheid. Vanuit de Kenniskring worden gezamenlijke projecten en thema’s onderzocht en uitgevoerd. Neemt je organisatie nog geen deel aan de kenniskring? Neem contact met ons op!

Denktank TZA Groningen

Regio Groningen

Denktank TZA Groningen

De Denktank werkt aan strategische en tactische vraagstukken binnen het netwerk. Adviseurs van leden en medewerkers van de TZA nemen deel en adviseren ook het bestuur van de TZA. De deelnemers komen vier keer per jaar bij elkaar en informeren hun eigen organisatie. Neemt je organisatie nog geen deel aan de Denktank? Neem contact met ons op!

Save the Date Ledendag TZA Drenthe en TZA Groningen

Regio Groningen

Save the Date Ledendag TZA Drenthe en TZA Groningen

Jaarlijks is de TZA ledendag een moment van beleven, kennismaken, kennis delen, leren en elkaar ontmoeten. De TZA’s verbinden (zorg)professionals binnen de praktijk, overheid en onderwijs met elkaar. Het is een platform rondom innovaties in de zorg en ondersteunen én werken samen aan toekomstbehendige professionals. Tijdens inspirerende workshops, georganiseerd vanuit leden van de TZA’s, samen met docent- en student-onderzoekers, zullen we focussen op de vaardigheden van (toekomstige) professionals. Kortom, een middag vol inspiratie en nieuwe inzichten! Het thema voor de eerstvolgende Ledendag maken we zo snel mogelijk bekend, en vanaf dat moment kun je je ook inschrijven.

Save the Date Proeverij TZA Drenthe en TZA Groningen

Regio Groningen

Save the Date Proeverij TZA Drenthe en TZA Groningen

Noteer alvast de datum van onze volgende proeverij in je agenda! Tijdens een proeverij zijn (medewerkers van) onze leden van harte welkom om hun kennis te vergroten, elkaar te ontmoeten en te netwerken.
Op basis van een thema verwelkomen we sprekers, onderzoekers en eventueel leveranciers van producten/diensten. Het onderwerp van de volgende proeverij maken we binnenkort bekend.

Algemene Leden Vergadering TZA Groningen

Regio Groningen

Algemene Leden Vergadering TZA Groningen

Tijdens de halfjaarlijkse Algemene Ledenvergadering denken, praten en stemmen de leden mee over de toekomst en het beleid van TZA Groningen.

Ledendag TZA Drenthe-Groningen incl. Practorale Rede Lieke Brons

Regio Groningen

Ledendag TZA Drenthe-Groningen incl. Practorale Rede Lieke Brons