TZA

Klachtenregeling

Bij klachten over de dienstverlening van de Technologie & Zorg Academie (TZA) kunt u zich wenden tot de directeur of de voorzitter van het bestuur van de desbetreffende regio.