Positioneren we zorgtechnologie niet onbedoeld als iets negatiefs?
Terug naar overzicht

Positioneren we zorgtechnologie niet onbedoeld als iets negatiefs?

08 feb 2024

Achterhoek

Op 25 januari kwamen VVT-organisaties en andere geïnteresseerden samen tijdens GOAN…gas d’r op! Een inspiratiebijeenkomst over de opschaling van zorgtechnologie vanuit de bedoeling, georganiseerd door Ingrid Wolbert, bestuurder bij Careaz in samenwerking met de TZA Achterhoek.

De aanleiding voor deze bijeenkomst lag in de uitdagingen waar VVT-organisaties in de toekomst voor staan, waaronder vergrijzing en ontgroening. Hoewel de inzet van zorgtechnologie veelbelovend is, ondersteunt technologie momenteel vooral de zorgmedewerker en heeft het nog geen impact op de werkprocessen. Wat maakt dat we die slag nog niet kunnen maken?

”Nederland kampt met een implementatieprobleem”, zoals Robin Coosen, Strateeg bij Gupta Strategists, stelde tijdens haar presentatie. ‘’Het gebrek aan urgentiegevoel en kennis vormen struikelblokken voor het opschalen van zorgtechnologie. Echter, door de juiste vragen te stellen en processen gezamenlijk in te richten, kunnen deze obstakels worden overwonnen. Technologie is onmisbaar om de uitdagingen van de komende jaren te tackelen. De zorg kan zich niet veroorloven hierin achter te blijven.’’

Sjors Groeneveld, Senior docent Living Technology aan Saxion Hogeschool en PhD AI in langdurige zorg, benadrukte het belang van het betrekken van zorgmedewerkers bij de adoptie van zorgtechnologie. ‘’Het is essentieel om vanuit hun perspectief te kijken en te waarborgen dat de zorgtechnologie niet als een vervanging wordt gezien, maar als een waardevolle ondersteuning voor zowel medewerkers als zorgvragers.’’

Moeten we niet werken aan de beeldvorming rondom zorgtechnologie?
Tijdens het panelgesprek werden de volgende vragen besproken: Is de inzet van zorgtechnologie de oplossing voor het opvangen van het tekort aan zorgmedewerkers? Waarom is adoptie van zorgtechnologie zo lastig en welke gedragsverandering is nodig vanuit de medewerkers? En wat vraagt dit van de kartrekkers, management en bestuur?

Hierop volgde een belangrijke constatering:
Positioneren we zorgtechnologie niet onbedoeld als iets negatiefs? De beeldvorming van zorgtechnologie is vaak koud en benadrukt de schaarste, terwijl het juist gezien moet worden als een positieve factor die bijdraagt aan een prettiger leven voor allen.
Vervolgens gingen de deelnemers in groepen zelf aan de slag met drie essentiële onderwerpen: Proces, Personeel en de Bedoeling. Lees hier de samenvatting van de opbrengst van de middag.

Het belang van de samenwerking in de Achterhoek
Ingrid Wolbert over de volgende stap voor de VVT-organisaties: ‘’Deze inspirerende bijeenkomst heeft ons waardevolle input gegeven, niet alleen om zorgtechnologie verder te implementeren binnen onze eigen organisatie in samenwerking met medewerkers, maar ook om te laten zien dat samenwerking op dit onderwerp tussen organisaties niet alleen heel waardevol is, maar vooral ook noodzakelijk om tot versnelling te komen.

De volgende stap is dat we de input van deze middag samen omzetten naar concrete planvorming. We kijken hierbij goed hoe we kunnen aansluiten op lopende initiatieven zoals het regioplan Achterhoek.’’

‘’Voor de TZA Achterhoek benadrukte de middag de relevantie van onze faciliterende en coördinerende rol bij het opschalen van zorgtechnologie’’, blikt Ruud Kampshoff, directeur TZA Achterhoek terug. ‘’veel organisaties willen samenwerken om de transitie in de regio te maken, maar daarvoor zal je soms organisatiebelangen moeten loslaten en dat wordt nog een spannend proces.’’

De urgentie wordt gevoeld om processen anders te organiseren, om van elkaar te leren en gebruik te maken van de samenwerking in de regio en zo samen de transformatie naar het nieuwe werken vorm te geven, kortom samen 𝐆𝐚𝐬 𝐝’𝐫 𝐨𝐩!

 

Blijf op de hoogte met het nieuws uit jouw regio

Nieuwsbrief juli 2024

Regio Achterhoek

Nieuwsbrief juli 2024

Lees in de nieuwsbrief het laatste nieuws, tips en events van de TZA Achterhoek.

Netwerken en leren van cross-overs in de Achterhoek

Regio Achterhoek

Netwerken en leren van cross-overs in de Achterhoek

Nieuwsbrief mei 2024

Regio Achterhoek

Nieuwsbrief mei 2024

Lees in de nieuwsbrief het laatste nieuws, tips en events van de TZA Achterhoek.

Zelfstandigheid versterkt door inzet Medido in Thuiszorg bij Marga Klompé

Regio Achterhoek

Zelfstandigheid versterkt door inzet Medido in Thuiszorg bij Marga Klompé

STOZ (Stimuleringsregeling Technologie in Ondersteuning en Zorg) opent op 14 mei

Regio Achterhoek

STOZ (Stimuleringsregeling Technologie in Ondersteuning en Zorg) opent op 14 mei

Nieuwsbrief maart 2024

Regio Achterhoek

Nieuwsbrief maart 2024

Lees in de nieuwsbrief het laatste nieuws, tips en events van de TZA Achterhoek.

Patricia Jaeger: passie voor adoptie van zorgtechnologie en menselijke maat

Regio Achterhoek

Patricia Jaeger: passie voor adoptie van zorgtechnologie en menselijke maat

Slim Incontinentiemateriaal: Een win-winsituatie voor cliënt en medewerker

Regio Achterhoek

Slim Incontinentiemateriaal: Een win-winsituatie voor cliënt en medewerker

GEWOON GOAN! Een terugblik op onze Inspiratie- en innovatiedag

Regio Achterhoek

GEWOON GOAN! Een terugblik op onze Inspiratie- en innovatiedag

Implementatieproject Genus Care van start!

Regio Achterhoek

Implementatieproject Genus Care van start!

Terugblik Samen op pad in de Achterhoek 2023

Regio Achterhoek

Terugblik Samen op pad in de Achterhoek 2023